მასალის სესახებ

ფიბრობეტონი წარმოადგენს ბოჭკოებით არმირებულ ბეტონს, რომლის მთლიან მასაში განთავსებულია  მოკლედ დაჭრილი ბოჭკო. იგი ასევე შეიცავს სპეციალურ პუცოლანურ მინარევს მიკროსილიკას , რომელიც განაპირობებს მასალაში ფორების აღმოფხვრას და შესაბამისად ფიბრობეტონის  მაღალ სიმტკიცეს. მასალა არის წყალმედეგი, აგრესიული გარემოსადმი მდგრადი, ყინვამედეგი და ცეცხლგამძლე. არმირების ეფექტი კიდევ უფრო ძლიერდება ბოჭკოვანი ტექსტილის დამატებით შრეებად (სენდვიჩის პრინციპით).…