ჩვენს შესახებ

ნებისმიერი არქიტექტორის სურვილია მის მიერ დაპროექტებული ფორმები რეალიზებულ იქნას პრაქტიკაში, რაც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია განხორციელდეს ტრადიციული რკინა-ბეტონის გამოყენებით. ფიბრობეტონი არქიტექტორებს  აძლევს განუსაზღვრელ შესაძლებლობას ნებისმიერი ფორმის-დიზაინის განსახორციელებლად. ამ ამოცანის გადასაწყვეტად აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF) ბიზნეს პარტნიორობის გრანტის (BPG) 2007  ფარგლებში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ბოჭკოებით არმირებული კომპოზიციური მასალების სამეცნიერო…

მასალის სესახებ

ფიბრობეტონი წარმოადგენს ბოჭკოებით არმირებულ ბეტონს, რომლის მთლიან მასაში განთავსებულია  მოკლედ დაჭრილი ბოჭკო. იგი ასევე შეიცავს სპეციალურ პუცოლანურ მინარევს მიკროსილიკას , რომელიც განაპირობებს მასალაში ფორების აღმოფხვრას და შესაბამისად ფიბრობეტონის  მაღალ სიმტკიცეს. მასალა არის წყალმედეგი, აგრესიული გარემოსადმი მდგრადი, ყინვამედეგი და ცეცხლგამძლე. არმირების ეფექტი კიდევ უფრო ძლიერდება ბოჭკოვანი ტექსტილის დამატებით შრეებად (სენდვიჩის პრინციპით).…